Контакти: 0886 241 525 и 0895 216 537|office@smconsulting-bg.com

Полезни Връзки

Полезни Връзки 2017-12-20T12:05:11+00:00

Министерски съвет – http://www.government.bg/

Министерство на здравеопазванетo – www.mh.government.bg

Министерство на труда и социалната политика – http://www.mlsp.government.bg/

Националната здравноосигурителна каса – http://www.nhif.bg/web/guest/home

Национален осигурителен институт – http://www.noi.bg/

Български лекарски съюз – http://www.blsbg.com/

Агенция за социално подпомагане – http://www.asp.government.bg

Медицински услуги в София – http://www.medguide-bg.com/

Изпълнителна агенция по лекарствата – http://www.bda.bg/

Национален център по обществено здраве и анализи – http://ncphp.government.bg

Столична регионална здравна инспекция – http://www.srzi.bg/

Телекер – http://telecare.icss-bg.org/

НИЕ ВИНАГИ СМЕ ГОТОВИ ДА ВИ ПОМОГНЕМ!

СОЦИОМЕД КОНСУЛТИНГ ЕООД – По-добрият избор на агенция за социални услуги!!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Обадете ни се!
error: Content is protected !!