Kога е необходима рехабилитация в домашни условия?

Kога е необходима рехабилитация в домашни условия?