За да предложим цялостна и комплексна грижа на нашите клиенти предлагаме услугата логопед за болни.

Логопедичната терапия трябва  да започне рано, тя е най- ефективна, когато започне скоро след поражението на мозъка.

Хора прекарали инсулт, или друго мозъчно заболяване срещат множество затруднения включително трудности с моторните умения, необходими за говоренето или писането. Тези трудности могат да доведат до неувереност, срам, депресия и проблеми във взаимоотношенията. Това е изпитание за цялото семейство.

Потърсете помощ на време.

Афазия е загуба на способността за общуване – говорене и/или разбиране на речта. Причината за афазията е винаги мозъчно увреждане – запушване или разкъсване на кръвоносен съд в мозъка.

Болният с афазия може:

– да говори с кратки или непълни изречения
– да говори с безсмислени изречения
– да използва несъществуващи думи
– да не разбира чужд разговор
– да разбира преносния смисъл като буквален
– да пише изречения, които нямат смисъл.

Първоначално лечението на афазията се изразява в прилагането на логопедична терапия, която се фокусира върху повторното учене и упражняване на езика чрез използване на алтернативни или допълнителни методи за комуникация. Близките на болния често участват в терапевтичния процес и са в ролята на партньори в терапията.

НИЕ ВИНАГИ СМЕ ГОТОВИ ДА ВИ ПОМОГНЕМ!

СОЦИОМЕД КОНСУЛТИНГ ЕООД – По-добрият избор на агенция за социални услуги!!